Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Exterior

Lloc a l'aire lliure, fora de l'estudi, habilitat per rodar-hi una escena (v.). De vegades pot ser un interior (v.) simulat com a exterior.

Enllaç permanent: Exterior - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Exposició | Glossari Cinema | Extra >

Novetats