Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Extra

Persona que actua només de comparsa en una escena de masses, pel carrer... Si ha de dir algunes paraules, aleshores se’l denomina extra amb frase.

Enllaç permanent: Extra - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Exterior | Glossari Cinema | Fantàstic >

Novetats