Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Figurant

Sinònim d'extra o de comparsa (v). Film. Sinònim d'obra cinematogràfica, el producte acabat que s'exhibeix.

Enllaç permanent: Figurant - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Fantàstic | Glossari Cinema | Film abstracte >

Novetats