Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Fantàstic

Dit de l'art i dels gèneres literari o cinematogràfic caracteritzats per llur temàtica irreal, nascuda de la fantasia, per l'aparició d'elements i de personatges imaginaris i extranaturals o per la incorporació de tècniques que creen una atmosfera d'irrealitat. Llurs recursos són el desafiament de les lleis de la física, la desaparició de límits entre la vida animal i la humana, l'aparició d'animals fantàstics, d'éssers desproporcionats, de vampirs, de fantasmes, de bruixes o de diables, i el tractament de temes com la mort, les metamorfosis, els mites, etc. [Gèneres cinematogràfics]

Enllaç permanent: Fantàstic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Extra | Glossari Cinema | Figurant >

Novetats