Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Filtre de càmera

Qualsevol filtre que es col•loca davant l'objectiu de la càmera.

Enllaç permanent: Filtre de càmera - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Filtre | Glossari Cinema | Filtre de gelatina >

Novetats