Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Filtre de gelatina

Filtre la naturalesa del qual és gelatina colorada.

Enllaç permanent: Filtre de gelatina - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Filtre de càmera | Glossari Cinema | Filtre de llums >

Novetats