Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Flou»

Efecte que s'obté aplicant una lent adequada davant de l'objectiu, per produir una imatge vaporosa, difosa, emboirada.

Enllaç permanent: «Flou» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Flash-forward » | Glossari Cinema | Focus >

Novetats