Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Foquista

S'anomena també ajudant de càmera. Tècnic encarregat de vetllar per l'enfocament (v) de la càmera, sobretot durant els desplaçaments, de tot el manteniment i bon funcionament i dels accessoris. Esta a les ordres del director de fotografia o bé de l'operador segon (v).

Enllaç permanent: Foquista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Focus | Glossari Cinema | For q at >

Novetats