Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

For q at

Procediment de laboratori que consisteix a allargar més enllà del temps normal el revelat del negatiu, i sembla com si s'hagués augmentat la seva sensibilitat.

Enllaç permanent: For q at - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Foquista | Glossari Cinema | Fora de camp >

Novetats