Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Foto-fixa

Persona encarregada de prendre, durant el rodatge, fotografies que serviran posteriorment d'imatges publicitàries a l'hora del llançament del film. També són referències puntuals i importants per a les escenes que s'hauran de rodar després; en aquesta tasca concreta treballa en estreta col•laboració amb l'escript» (v).

Enllaç permanent: Foto-fixa - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Fosa encadenada | Glossari Cinema | Fotogenia >

Novetats