Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Fotogenia

Qualitat dels intèrprets que els distingeix i els fa útils per a determinats papers en el cinema.

Enllaç permanent: Fotogenia - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Foto-fixa | Glossari Cinema | Fotografia >

Novetats