Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Fotografia

Procediment que permet d'obtenir, per mitjà de la llum (o d'altres radiacions electromagnètiques) i de substàncies químiques, imatges permanents d'un objecte, sobre superfícies convenientment preparades. Aquestes imatges permanents són anomenades, per extensió, fotografies. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Fotografia - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Fotogenia | Glossari Cinema | Fotograma >

Novetats