Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Gag»

Efecte còmic inesperat en els films còmics i també en algunes comèdies (v. «Slapstick»).

Enllaç permanent: «Gag» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Full de rodatge | Glossari Cinema | «Gagman» >

Novetats