Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Gagman»

Persona especialitzada en la creació de gags.

Enllaç permanent: «Gagman» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Gag» | Glossari Cinema | Gelatina >

Novetats