Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Grua

Aparell que es desplaça i que disposa d'un braç o plataforma mòbil damunt la qual es situa la càmera. Aquest dispositiu permet de realitzar tota mena de moviments lineals i combinats, tant a dins com a fora de l'estudi (v. «Dolly»).

Enllaç permanent: Grua - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Gran primer pla | Glossari Cinema | Guió literari >

Novetats