Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Guió literari

Narració argumental del film que conté els personatges, els decorats, l'ambientació, el vestuari, etcètera, així com els diàlegs i la veu en off (v) que sentirem durant la projecció (v. Dialogista).

Enllaç permanent: Guió literari - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Grua | Glossari Cinema | Guió tecnic >

Novetats