Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Guionista

Persona que redacta el guió del film (v. Adaptar).

Enllaç permanent: Guionista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Guió tecnic | Glossari Cinema | Hypergonar >

Novetats