Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Guió tecnic

Especifica sobre el paper aïllo que s'ha de veure i que s'ha d'escoltar durant la projecció del film, i en el mateix ordre en que apareixerà a la pantalla: aspectes de la il•luminació, posició de la càmera en cada moment, moviments, evolució dels intèrprets en l'escenari artificial o bé en els exteriors, detalls d'ambient, de decoració, de la música que cal gravar en cada presa, dels sorolls i efectes que s'hi han d'incorporar, els diàlegs, etcètera. Es presenta en dues columnes; la de l'esquerra és per a la imatge i la de la dreta per al so.

Enllaç permanent: Guió tecnic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Guió literari | Glossari Cinema | Guionista >

Novetats