Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Imatge per imatge

Procediment de filmació emprat en el cinema d'animació i de dibuixos animats (v), conegut també per pas de maneta o bé fotograma a fotograma, que consisteix a impressionar objectes o dibuixos l'un darrera l'altre, creant així les diferents fases del moviment.
Procediment de filmació, conegut com a pas de maneta, consubstancial amb el cinema d'animació. Consisteix a impressionar, fotograma per fotograma, dibuixos o objectes, desplaçant lleugerament a cada operació l'objecte fotografiat. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Imatge per imatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Il•luminador | Glossari Cinema | Impressora òptica >

Novetats