Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Impressora òptica

Aparell que permet de reduir formats, realitzar efectes especials, trucatges, etcètera, mitjançant unes lents, i fotografiar sobre una pel•lícula verge les imatges d'una altra (v. Truca).

Enllaç permanent: Impressora òptica - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Imatge per imatge | Glossari Cinema | Inflar >

Novetats