Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Laboratori

Lloc on es realitza tot el procés de tiratge i revelat del negatiu i del positiu, així com la resta dels tractaments químics que requereix tota la pel•lícula. També s'hi fan els trucatges, com ara els encadenats, les foses, la pantalla partida, les sobreimpressions, etcètera.

Enllaç permanent: Laboratori - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Kelvin | Glossari Cinema | Lampada >

Novetats