Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Lampada

Aparell que il•lumina un escenari durant la filmació; s'anomena també reflector o focus (v. Projector).

Enllaç permanent: Lampada - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Laboratori | Glossari Cinema | «Lavender» >

Novetats