Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Lent

Sinònim d'objectiu (v).

Enllaç permanent: Lent - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Lector de so | Glossari Cinema | Llançament >

Novetats