Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Llançament

Conjunt d'activitats publicitàries que menen a donar a conèixer públicament un film, les característiques més sobresortints, etcètera.

Enllaç permanent: Llançament - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Lent | Glossari Cinema | Llarg-metratge >

Novetats