Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Llarg-metratge

Film que dura més de 60 minuts. Llum d'ambient. S'usa per a il•luminar un decorat totalment uniforme i sense contrastos, amb la finalitat de crear l'ambient requerit (v. «Spot»).

Enllaç permanent: Llarg-metratge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Llançament | Glossari Cinema | Llargmetratge >

Novetats