Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Lluminositat

Potencia lluminosa referida a l'objecte o a la figura humana il•luminada.

Enllaç permanent: Lluminositat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Llum natural (o solar o de dia) | Glossari Cinema | Localització >

Novetats