Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Localització

Elecció prèvia al rodatge d'un film dels exteriors més adients a l'ambient que requereix l'escena que s'ha de filmar. També és l'espai físic elegit per servir d'escenari natural en determinats plans o seqüències.

Enllaç permanent: Localització - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Lluminositat | Glossari Cinema | Magnètic >

Novetats