Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Magnetoscopi

Aparell per a gravar el senyal vídeo d'una manera semblant al de la gravació del so en un magnetòfon. La gravació es realitza en una cinta magnètica (video-tape), en el centre de la qual s'hi grava la imatge i en els laterals el so.

Enllaç permanent: Magnetoscopi - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Magnètic | Glossari Cinema | Maneta >

Novetats