Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Maneta

Accessori de la càmera que serveix per a posar-la en moviment; tot i que avui ha estat substituïda pel motor elèctric o per altres sistemes, encara s'usa a l'hora de realitzar certs efectes (v. Pas de maneta).

Enllaç permanent: Maneta - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Magnetoscopi | Glossari Cinema | Maqueta >

Novetats