Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Maquinista

Persona encarregada de muntar i utilitzar la maquinaria auxiliar emprada durant la filmació, com ara grues, travellings, charriots, etcètera.

Enllaç permanent: Maquinista - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Maquillador/a | Glossari Cinema | «Master» >

Novetats