Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Master»

Presa de referència que es fa a l’inici del rodatge d'una escena; també s'anomena així el positiu especial que serveix per al tiratge de copies (v. Positiu i Tiratge).

Enllaç permanent: «Master» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Maquinista | Glossari Cinema | «Master de so» >

Novetats