Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Moviment accelerat

v. Càmera accelerada.

Enllaç permanent: Moviment accelerat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Mixage» | Glossari Cinema | Moviment alentit >

Novetats