Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Moviment alentit

v. Càmera lenta.

Enllaç permanent: Moviment alentit - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Moviment accelerat | Glossari Cinema | Moviment de balanceig >

Novetats