Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Moviment de balanceig

És l'obtingut quan la càmera es mou de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta sense aturar-se.

Enllaç permanent: Moviment de balanceig - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Moviment alentit | Glossari Cinema | Moviment invertit >

Novetats