Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Muntar

Empalmar (diverses seqüències fílmiques), obtingudes separadament, de manera que formin una successió ordenada que produeixi una línia temàtica coherent.

Enllaç permanent: Muntar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Moviola | Glossari Cinema | Muntatge >

Novetats