Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Muntatge

Procés d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea prèvia i un ritme determinat. El muntatge sonor s'anomena mescla (v), el qual, acoblat al de les imatges, constituirà el film definitiu; l'encarregat de tota aquesta tasca és el muntador (v. Moviola i Taula de muntatge).

Enllaç permanent: Muntatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Muntar | Glossari Cinema | Narrador/a >

Novetats