Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Neorealisme

Moviment cinematogràfic italià que sorgí el 1945, a l'acabament de la Segona Guerra Mundial i del feixisme, i durà fins cap al 1952, quan el profund canvi econòmic, polític i social que experimentà el país canvià les orientacions cinematogràfiques. [Moviments cinematogràfics]

Enllaç permanent: Neorealisme - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Negatiu | Glossari Cinema | Nit americana >

Novetats