Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Negatiu

Pel•lícula verge sense impressionar, o bé impressionada durant el rodatge, de la qual s'obté el positiu (v) i les copies que calguin mitjançant el tiratge (v). El negatiu de so és l’òptic de la banda sonora; el negatiu d'imatge és el que només conté les imatges (v. Duplicat).

Enllaç permanent: Negatiu - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Narrador/a | Glossari Cinema | Neorealisme >

Novetats