Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Operador segon

Tècnic responsable del maneig de la càmera, sota el control directe del director de fotografia i de les indicacions del realitzador. A vegades és ajudat pel foquista (v) i a vegades el mateix director de fotografia (v) exerceix les funcions de l'operador segon, normalment en produccions que compten amb un equip tècnic reduït per raons econòmiques o bé derivades del propi rodatge. En l'argot professional es coneix també amb el mot angles de «cameraman» (v).

Enllaç permanent: Operador segon - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Operador en cap | Glossari Cinema | Òptic >

Novetats