Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Òptic

Tipus de so obtingut gracies a les oscil•lacions lluminoses que es projecten sobre una cèl•lula fotoelèctrica.

Enllaç permanent: Òptic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Operador segon | Glossari Cinema | «Pancinor» >

Novetats