Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pas

v. Format de la pel•lícula.

Enllaç permanent: Pas - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pantalla | Glossari Cinema | Pas de maneta >

Novetats