Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pantalla

Superfície blanca damunt la qual es projecten imatges; n'hi ha de diferents textures i formats (normal, panoràmica). També designem amb aquest mot aquelles superfícies que serveixen per a matisar la llum dels reflectors o bé per a dirigir-la a zones concretes de l'escena.

Enllaç permanent: Pantalla - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Panoràmica | Glossari Cinema | Pas >

Novetats