Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Perforació

Forats que es troben als costats de la pel•lícula i que encaixen amb les dents de la càmera filmadora o del projector, produïm-se així l'arrossegament de la pel•lícula (v).

Enllaç permanent: Perforació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pel•lícula | Glossari Cinema | Persistència retiniana >

Novetats