Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Persistència retiniana

Fenomen fisiològic segons el qual l'ull humà reté les imatges durant una fracció de temps, i que permet de percebre'n el moviment com si fossin imatges immòbils. Aquesta facultat varia segons la intensitat de llum que impressiona la retina.

Enllaç permanent: Persistència retiniana - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Perforació | Glossari Cinema | Picat >

Novetats