Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla general

És el que mostra les figures i els objectes d'una manera total, incloent-hi l'escena on es troben. S'anomena també pla sencer o pla de conjunt.
Pla la imatge del qual recull la totalitat d'un escenari, natural o d'estudi, utilitzat per primera vegada el 1910 per D.W.Griffith. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Pla general - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla emfàtic | Glossari Cinema | Pla inclinat >

Novetats