Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla emfàtic

v. Contrapicat.

Enllaç permanent: Pla emfàtic - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla de treball | Glossari Cinema | Pla general >

Novetats