Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla «master»

Seqüència que es roda en un sol pla per presentar la continuïtat d'una acció i que serà enriquida amb inserts (v).

Enllaç permanent: Pla «master» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla inclinat | Glossari Cinema | Pla mig >

Novetats