Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla mig

És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura (pla mig llarg) o bé a l'alçada del pit (pla mig curt).

Enllaç permanent: Pla mig - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla «master» | Glossari Cinema | Pla mitjà >

Novetats