Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla mitjà

Pla la imatge del qual recull la meitat del cos dels personatges. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Pla mitjà - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla mig | Glossari Cinema | Pla picat >

Novetats