Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Pla trucat

És aquell en el qual queda exclosa una part de l'escena, de cara a muntar tot seguit la resta de la mateixa escena; l'efecte dramàtic que es produeix es basa en el muntatge de dos plans.

Enllaç permanent: Pla trucat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla subjectiu | Glossari Cinema | Planificació >

Novetats